خانه / طراحی محیط سه بعدی بازی و لنداسکیپ : مایا تری دی مکس یونیتی Vue xStream

طراحی محیط سه بعدی بازی و لنداسکیپ : مایا تری دی مکس یونیتی Vue xStream

آموزش طراحی محیطی زیبراش برای بازی سازی و فیلم Environment ZBrush

آموزش طراحی محیط سه بعدی زیبراش: بازی سازی فیلم Creating Environment ZBrush

آموزش طراحی محیط سه بعدی زیبراش Creating Environment in ZBrush در این آموزش، میخواهیم طراحی محیط سه بعدی و اینواریومنت را توسط بهترین نرم افزار مدل سازی سه بعدی و حجاری دیجیتالی، بعنی زیبراش را انجام دهیم. سال گذشته، ورک شاپ ...

ادامه مطلب »

آموزش طراحی حرفه ای لنداسکیپ معماری Architectural Landscaping

آموزش اصول طراحی لنداسکیپ معماری منظر محوطه سازی معماری Architectural Landscaping

آموزش لنداسکیپ و محوطه سازی در معماری Architectural Landscaping در این سری از آموزش های کاربردی تری دی مکس و پلاگین ویری در معماری ، میخواهیم در طول 8 ساعت روی ساخت فضای سبز vegetation ، و صحنه های لنداسکیپ معماری architectural landscaping scenes متمرکز ...

ادامه مطلب »