عناصر خیابان

مدل سه بعدی فضای شهری City Pack Low-poly & Complete Colored Lowpoly Standing People

در این صفحه میتوانید مجموعه مدل سه بعدی آدمک های چند ضلعی رنگی CGTrader – POLYGON – City Pack Low-poly & Complete Colored Lowpoly Standing People را دانلود کنید. یک…

مدل سه بعدی عناصر خیابان TurboSquid – Street Kit 01 Complete Edition 3D Models

در این صفحه میتوانید مجموعه مدل سه بعدی عناصر خیابان TurboSquid – Street Kit 01 Complete Edition 3D Models را دانلود کنید. آبجکت های خیابان و مبلمان شهری Street Kit…

کالکشن جاده و اتوبان سه بعدی TurboSquid – Detailed Roads Collection

در این صفحه میتوانید مجموعه کالکشن جاده و اتوبان سه بعدی TurboSquid – Detailed Roads Collection را دانلود کنید. که برای رندرینگ معماری، پروژه های بازی سازی کامپیوتری و ….…

مدل سه بعدی خیابان CGAxis – Street Equipment III 3D Models Collection – Volume 113

در این صفحه میتوانید المنت های معماری و آبجکت مورد نیاز برای طراحی شهری، طراحی ساختمان و چیزی که در فضای شهری یافت میشود را دانلود کنید. مجموعه مدل سه…

مدل سه بعدی فضای شهر The Pixel Lab – City Pack for Cinema 4D

در این صفحه میتوانید مجموعه آبجکت های سه بعدی فضای شهر The Pixel Lab – City Pack for Cinema 4D سینمافوردی را دانلود کنید. که برای آبچکت چینی در فضاهای…

مدل سه بعدی ساختمان Dosch 3D: Engineered Structures

در این صفحه میتوانید محصول Dosch 3D: Engineered Structures را دانلود کنید که حاوی حجم آماده به رندر ساختمان های عمرانی مانند: مانند: پل، نیروگاه آبی، قطار و چزخ و…

آرچ مدل Archmodels vol.211 : مدل سه بعدی تابلو – مبلمان فضای شهری

در این صفحه میتوانید مدل های سه بعدی تابلو و لوازم فضای شهری (سطل زباله، انواع تابلو) آرچ مدل Evermotion – Archmodels Vol 211 را دانلود کنید. آرچ مدل Archmodels…

آرچ مدل Archmodels vol.181 : مدل سه بعدی آسمان خراش

در این صفحه میتوانید مدل سه بعدی برج و آسمان خراش مدرن، آپارتمان تری دی مکس آرچ مدل Evermotion – Archmodels Vol 181 را دانلود کنید. که قابل استفاده در…

آرچ مدل Archmodels vol.162 : مدل سه بعدی فضای شهر

در این صفحه میتوانید مجموعه آرچ مدل Evermotion – Archmodels Vol 162 را با موضوع : مدل های سه بعدی موجود در فضای شهری و خیابان دانلود کنید. Archmodels vol.…

آرچ مدل Archmodels vol.131 : مدل سه بعدی شهرک مسکونی

در این صفحه میتوانید اورموشن آرچ مدل Archmodels vol.131 : مدل سه بعدی شهرک مسکونی تری دی مکس ویری دانلود کنید. مجموعه آرک مدل Evermotion – Archmodels Vol. 131 :…

آرچ مدل Archmodels vol.116 : مدل سه بعدی حصار و تزیینات باغچه

در این صفحه میتوانید اورموشن آرچ مدل Archmodels vol.116 : مدل سه بعدی مودولار حصار و تزیینات باغچه دانلود کنید. آرک مدل جلد Evermotion – Archmodels vol. 116 : visualization…

آرچ مدل Archmodels vol.63 : مدل سه بعدی کالکشن معماری

در این صفحه میتوانید اورموشن آرچ مدل Archmodels vol.63 : مدل سه بعدی کالکشن معماری تری دی مکس دانلود کنید. آرک مدل Evermotion – Archmodels vol. 63 : visualization puzzles…

آرچ مدل Archmodels vol.13 : مدل سه بعدی مبلمان شهری

در این صفحه میتوانید اورموشن آرچ مدل Archmodels vol.13 تری دی مکس ویری دانلود کنید. اورموشن آرک مدل Evermotion – Archmodels vol. 13 : lamps, benches or telephone boxes حاوی…

دانلود آبجکت شهر تری دی مکس Marlin Studio Premium City Models Bundle

دانلود آبجکت شهر تری دی مکس : ماشین ساختمان بافت شهری در این صفحه میتوانید مجموعه Marlin Studio Premium City Models Bundle را دانلود کنید که حاوی مدل های سه…

آبجکت خیابان و جاده تری دی مکس Turbosquid 3D-Road Elements Pack

دانلود آبجکت خیابان تری دی مکس Turbosquid 3D-Road Elements Pack اگر به دنبال مدل های سه بعدی خیابان و جاده و حجم های سه بعدی انواع اتوبان و …. هستید…

Back to top button