کاراکتر انسان

مدل سه بعدی تری دی مکس کنار استخر Ready-Posed 3D Humans – Spa

دانلود مدل سه بعدی تری دی مکس Ready-Posed 3D Humans – Spa در این صفحه میتوانید سه کاراکتر مختلف تری دی مکس کنار استخر در چهار پوزیشن را دانلود کنید…

مدل سه بعدی خانم در حال راه رفتن تری دی مکس

یک مدل سه بعدی اسکن شده دیگر از یک دختر جوان زیبا با لباس های مدرن. شبکه دقیق – حدود 100 هزار چند ضلعی، مجموعه ای از بافت با اسکن،…

مدل سه بعدی خانم در حال تماس Girl Mei 039 (3D-scan)

در این صفحه میتوانید یک مدل سه بعدی خانم تری دی مکس، موبایل به دست و در حال راه رفتن با تیپ اسپرت Renderpeople – Grace 0297 A (3D-scan) را…

مدل سه بعدی خانم در حال تماس Grace 0297 A (3D-scan)

در این صفحه میتوانید مدل سه بعدی زن تری دی مکس، موبایل به دست و در حال راه رفتن و تکان دادن دست Renderpeople – Grace 0297 A (3D-scan) را…

مدل سه بعدی خانم ایستاده تری دی مکس

در این صفحه میتوانید یک مدل سه بعدی خانم تری دی مکس در حال راه رفتن با تیپ اسپرت Renderpeople – Woman Julia 0290 را دانلود کنید. MAX (VRAY) |…

باندل کاراکتر پوز شده برای انیمیشن سازی کاراکتر Bundle Walking Posed

دانلود باندل کاراکتر پوز شده مخصوص انیمیشن سازی کاراکتر RenderPeople – Bundle Walking Posed در این صفحه میتوانید یک باندل کاراکتر 12 از کاراکتر ریگ شده و پوز برای انیمیشن…

کاراکتر انیمیت شده برای تری دی مکس 3D Animated People

کاراکتر انیمیت شده برای تری دی مکس مایا سینمافوردی اف بی ایکس 3D Animated People مدل سه بعدی انسان مخصوص انیمیشن سازی حرفه ای برای تری دی مکس را در…

کاراکتر ریگ شده برای تری دی مکس 3D Rigged

دانلود کاراکتر ریگ شده برای مکس RenderPeople – 3D Rigged People Scanned 3D Model اگر به کاراکتر ریگ شده Rigged برای تری دی مکس نیاز دارید که بتوانید آن را…

کاراکتر انسان تری دی مکس ایستاده (زن و مرد)

دانلود کاراکتر انسان تری دی مکس مرد و زن ایستاده در این صفحه میتوانید دو ژست افراد سه بعدی به صورت ایستاده (زن و مرد) در محیط اداری هستند را…

آموزش فارسی اسکچاپ: آرشیو عظیم آبجکت تری دی SketchUp 3D warehouse

آموزش تری دی ور هوس اسکچاپ SketchUp 3D Warehouse در درس های قبلی به شما یاد دادم که چطور انواع آبجکت را وارد اسکچاپ کنید. یک راه دیگر فوق العاده برای…

کاراکتر سه بعدی لوپلی فانتزی POLYGON Fantasy Rivals – Low Poly 3D Art by Synty

در این صفحه می توانید مجموعه کاراکتر  مخصوص بازی سازی کامپیوتری Cgtrader – POLYGON – Fantasy Rivals Pack مدل سه بعدی کم پلی (با تعداد پایین پلی / کاراکتر) با…

مدل سه بعدی فضای شهری City Pack Low-poly & Complete Colored Lowpoly Standing People

در این صفحه میتوانید مجموعه مدل سه بعدی آدمک های چند ضلعی رنگی CGTrader – POLYGON – City Pack Low-poly & Complete Colored Lowpoly Standing People را دانلود کنید. یک…

مدل آناتومی بدن انسان سینمافوردی human male and female complete anatomy for c4d

در این صفحه میتوانید آناتومی بدن انسان سینمافوردی سه بعدی TurboSquid – human male and female complete anatomy for c4d را دانلود کنید. برای رندرینگ پزشکی و آموزشی استفاده کنید.…

کاراکتر انسان DOSCH 3D – Animated Humans for Cinema 4D

مجموعه مدل سه بعدی انسان ریگ شده سینما سینمافوردی در این صفحه میتوانید مجموعه مدل سه بعدی کاراکتر انسان DOSCH 3D – Animated Humans for Cinema 4D را دانلود کنید.…

آبجکت انسان دلقک و بامزه TurboSquid Bobby The Clown

در این صفحه میتوانید آبجکت انسان دلقک و بامزه (TurboSquid Bobby The Clown) را دانلود کنید. بابی دلقک. همراه با مپ های عادی دقیق و بافت نقشه های رنگی (40964096).…

Back to top button