آموزش وی ری

Vray Skylight portal چیست و چطور کار میکند

آموزش فارسی Vray Skylight portal

آموزش فارسی Vray Skylight portal در نورپردازی داخلی، خیلی اوقات پیش میاید که پشت بازشوها، (درب و پنجره و …) یک نور قرار میدهیم اما به طور پیش فرض، این نورها خودشان مانند یک مانع عمل میکنند و نمیگذارند که ...

ادامه مطلب »

آموزش شبیه سازی تصادف مایا با ابزار Maya nCloth

nCloth خردشدن شیشه تصادف ماشین مایا

آموزش انیمیشن تصادف ماشین مایا nCloth  آموزش انیمیشن سازی مایا ،در این سری از آموزش های مایا (Maya tutorial)،انیمیشن تصادف ماشین را با استفاده از ابزار nCloth مایا،شبیه سازی خواهیم کرد. همچنین شبیه سازی خردشدن شیشه، تغییر شکل قطعات فلزی ماشین و ...

ادامه مطلب »